ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“ประชุมคณะกรรมการประเมินทักษะภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาตรี”

วานนี้ (๒๒ มี.ค.๖๕) พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ.รองอธิการบดีฝ …

“ประชุมคณะกรรมการประเมินทักษะภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาตรี” Read More »

MCU TV: การอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ Writing an Abstract for Your Research Paper

MCU TV: การอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ Writing an Abstract for …

MCU TV: การอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ Writing an Abstract for Your Research Paper Read More »

“ปรับกระบวนการพัฒนาภาษาอังกฤษ ฝึกการอ่าน เน้นการเขียน เรียนรู้ และพัฒนาการการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ”

“ปรับกระบวนการพัฒนาภาษาอังกฤษ ฝึกการอ่าน เน้นการเขียน เ …

“ปรับกระบวนการพัฒนาภาษาอังกฤษ ฝึกการอ่าน เน้นการเขียน เรียนรู้ และพัฒนาการการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ” Read More »

ข่าวสารการอบรมที่ไม่ควรพลาด!!!! รับศักราชใหม่ 2565

?ข่าวสารการอบรมที่ไม่ควรพลาด!!!! รับศักราชใหม่ 2565 กับ …

ข่าวสารการอบรมที่ไม่ควรพลาด!!!! รับศักราชใหม่ 2565 Read More »

ด่วน!! สถาบันภาษา “รับสมัคร ลงทะเบียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา”

ด่วน!! สถาบันภาษา รับสมัคร ลงทะเบียนหลักสูตรภาษาอังกฤษส …

ด่วน!! สถาบันภาษา “รับสมัคร ลงทะเบียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา” Read More »

“อนาคตประเทศไทย อนาคตของพวกเรา หลังสถานการณ์โควิด-๑๙ จะเป็นอย่างไร”

“อนาคตประเทศไทย อนาคตของพวกเรา หลังสถานการณ์โควิด-๑๙ จะ …

“อนาคตประเทศไทย อนาคตของพวกเรา หลังสถานการณ์โควิด-๑๙ จะเป็นอย่างไร” Read More »