ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาอังกฤษ MCU-GET มจร วิทยาเขตนครราชสีมา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาอังกฤษ MCU-GET ◇ วันอาทิ …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาอังกฤษ MCU-GET มจร วิทยาเขตนครราชสีมา Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบ MCU-GET วันที่ ๒๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบ MCU-GET วันที่ ๒๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ MCU-GET รอบวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

ประกาศสถาบันภาษา    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ MCU-GET รอบวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ Read More »

สถาบันภาษาจัดการสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำเดือนมิถุนายน เป็นกรณีพิเศษ

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การจัดสอบ …

สถาบันภาษาจัดการสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำเดือนมิถุนายน เป็นกรณีพิเศษ Read More »

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต

“การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษ …

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต Read More »

ประกาศ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง งดการจัดสอบภาษาอังกฤษ (MCU-GET) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

ประกาศ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เร …

ประกาศ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง งดการจัดสอบภาษาอังกฤษ (MCU-GET) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ Read More »