แจ้งชำระค่าลงทะเบียน/LiMCU-Course Payment

  • กรุณาแจ้งรายชื่อทีละคน หากต้องการแจ้งพร้อมกันให้ใส่เพียงชื่อคนแรก และคนที่เหลือระบุในช่องรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง
  • Date Format: DD slash MM slash YYYY
  • :
  • การใช้หลักฐานปลอม มีความผิดตาม พรบ. คอมพิวเตอร์