ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ MCU-GET วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565

สถานที่สอบ : ห้องเรียน D517 ชั้น 5 โซน D อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย

Place : Classroom D517 , 5 Floor , Zone D , Classroom Building , MCU Wang-Noi