ประกาศ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ MCU-GET ( ๒๘ ก.พ ๖๔)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ——————————– ณ สถาบันภาษา ห้อง D 400 ชั้น ๔ อาคารเรียนรวม มหาวิ… Read More »ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ MCU-GET ( ๒๘ ก.พ ๖๔)

ประกาศด่วน!! เลื่อนสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET เดือนมกรคม ๒๕๖๔

ประกาศด่วน!! เลื่อนสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET เดือนมกรคม ๒๕๖๔        เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ตามมาตรการของภาครัฐและเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย สถาบันภาษา เลื่อนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำเดือนมกราคม จาก วันอาทิตย์ ที่ … Read More »ประกาศด่วน!! เลื่อนสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET เดือนมกรคม ๒๕๖๔

ประากศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ MCU-GET ๓๐ ส.ค. ๖๓

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ——————————– วันอาทิตย์ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ————————&#82… Read More »ประากศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ MCU-GET ๓๐ ส.ค. ๖๓

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ MCU-GET วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ——————————– วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.… Read More »ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ MCU-GET วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ MCU-GET วันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๓ มจร วข ขอนแก่น

ประกาศสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET วันเสาร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ——————————– วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕… Read More »ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ MCU-GET วันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๓ มจร วข ขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาอังกฤษ MCU-GET วันที่ ๑๘ ก.ค. ๖๓

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาอังกฤษ MCU-GET ◇ วันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ◇ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป สถานที่ : ◇ ห้องเธียร์เตอร์ โซน C ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอ… Read More »ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาอังกฤษ MCU-GET วันที่ ๑๘ ก.ค. ๖๓