อนุมัติแล้ว คอร์สเรียนภาษาพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์ และนิสิต มจร.

  • by dhawara

อนุมัติแล้ว! คอร์สเรียนภาษาพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์ และนิสิต มจร

เมื่อวานนี้ (๕ ต.ค.๖๑) ในการประชุมคณะกรามการประจำสถาบันภาษา โดยมี พระราชวรเมธี ,รศ.ดร. เป็นประธาน อนุมัติตามข้อเสนอการเปิดหลักคอร์สภาษาที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร อาจารย์ และนิสิต จำนวน ๙ คอร์ส
ประกอบด้วย
LIMCU: ENGLISH COURSES
– PRE-MCU 003 ระยะเวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง
– PRE-MCU 004 ระยะเวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง
– PRE-MCU 005 ระยะเวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง
– PRE-MCU 006 ระยะเวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง
– BASIC GRAMMAR 1 ระยะเวลาเรียน ๓๐ ชั่วโมง
– BASIC GRAMMAR 2 ระยะเวลาเรียน ๓๐ ชั่วโมง
– ABSTRACT WRITING ระยะเวลาเรียน ๓๐ ชั่วโมง
– STRATEGIC READING SKILLS ระยะเวลาเรียน ๓๐ ชั่วโมง
– MCU-GET PREPARATION ระยะเวลาเรียน ๓๐ ชั่วโมง

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้เห็นชอบแนวทางในการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษและส่งเสริมความร่วมมือของส่วนงานภายในเพื่อยกระดับมาจรฐานการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งชื่นชมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อการจัดการศึกษา

สถาบันภาษา ได้พัฒนาเวบไซต์ www.limcutest.com เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ในเวบดังกล่าวจะประกอบไปด้วยข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ เช่น

– แผนและตารางการจัดการเรียนการสอน
– รายละเอียดหลักสูตรต่างๆ
– ผลการทดสอบภาษาอังกฤษทุกระดับ

นอกจากนี้ ยังเป็นช่องทางให้ผู้ที่สมัครสอบหรือสมัครเรียนได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยเป็นระบบให้มีการสมัครเรียน สมัครสอบและการชำระลงทะเบียน การติดตามผลการเรียนการสอบผ่านระบบออนไลน์