ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารการอบรมที่ไม่ควรพลาด!!!! รับศักราชใหม่ 2565

📡ข่าวสารการอบรมที่ไม่ควรพลาด!!!! รับศักราชใหม่ 2565 กับสุดยอด!! ความร่วมมือ ๓ สถาบัน มหาจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ – อัสสัมชัญ มาตามสัญญา!! การอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มจร หลักสูตรที่เน้น!! เสริมสร้างทักษะด้านการอ… Read More »ข่าวสารการอบรมที่ไม่ควรพลาด!!!! รับศักราชใหม่ 2565

ด่วน!! สถาบันภาษา “รับสมัคร ลงทะเบียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา”

ด่วน!! สถาบันภาษา รับสมัคร ลงทะเบียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา” ส่วนวิชาการ สถาบันภาษา กำหนดเปิดตารางเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับมหาบัณฑิต (MCU 003) และภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต (MCU 005) ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ … Read More »ด่วน!! สถาบันภาษา “รับสมัคร ลงทะเบียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา”

“อนาคตประเทศไทย อนาคตของพวกเรา หลังสถานการณ์โควิด-๑๙ จะเป็นอย่างไร”

“อนาคตประเทศไทย อนาคตของพวกเรา หลังสถานการณ์โควิด-๑๙ จะเป็นอย่างไร” หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     ขอเชิญ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต … Read More »“อนาคตประเทศไทย อนาคตของพวกเรา หลังสถานการณ์โควิด-๑๙ จะเป็นอย่างไร”

“สถาบันภาษา เพื่อประชาคม มจร”

        มาแล้ว…โปรแกรมพิเศษส่งท้ายสิงหาคม เต็มที่กับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ครบทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน และเน้นการเรียนรู้เพิ่มเติมในคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา      เริ่มต้นและต่อยอดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างจุใจ      ล็อกเป้าเฝ้า… Read More »“สถาบันภาษา เพื่อประชาคม มจร”

“จัดแบบเน้นๆ รวมสุดยอดวิทยากร ต้อนรับสิงหาคม”

    หลากหลายเมนูการอบรมที่ไม่ควรพลาด!!! ในทุกการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ กับสุดยอดวิทยากรคุณภาพ ที่คัดสรรมาเพื่อประชาคม มจร วันที่ ๓ , ๔ และ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔      ฟรี “ออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศ”  เหมาะสำหรับ…..          ๑. ผู้บริหาร อาจาร… Read More »“จัดแบบเน้นๆ รวมสุดยอดวิทยากร ต้อนรับสิงหาคม”

ปฎิทินการเรียนการสอน MCU 003 004 และ MCU 005 006 ปีการศึกษา 1/2564

ส่วนวิชาการ สถาบันภาษา ปรับตารางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต เป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ทั่วประเทศ ขั้นตอนการสมัครและลงทะเบียน    ๑. ตรวจสอบตารางและเลือกในวันที่สะดวก    ๒. สแกนเข้ากลุ่มห้องเรียน    ๓. แจ้งชื่อ นามสกุ… Read More »ปฎิทินการเรียนการสอน MCU 003 004 และ MCU 005 006 ปีการศึกษา 1/2564

“อบรมภาษาอังกฤษ สถาบันภาษา ปรากฏการณ์ห้องอบรมออนไลน์เต็มภายใน ๑๐ นาที”

“อบรมภาษาอังกฤษ สถาบันภาษา ปรากฏการณ์ห้องอบรมออนไลน์เต็มภายใน ๑๐ นาที” บ่ายนี้ (๑๘ พ.ค.๖๔) สถาบันภาษา เปิดโอกาสสำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนิสิตของมหาวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมพัฒนาและเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ ด้าน “ทักษะ… Read More »“อบรมภาษาอังกฤษ สถาบันภาษา ปรากฏการณ์ห้องอบรมออนไลน์เต็มภายใน ๑๐ นาที”

สถาบันภาษา มจร จัดอบรมพิเศษ “Effective Strategies in Reading Comprehension” (กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการอ่านเพื่อความเข้าใจ)

วันอังคารที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.         สถาบันภาษา เปิดโอกาสสำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนิสิตของมหาวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมพัฒนาและเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ ด้าน “ทักษะการอ่าน (Reading Skill) เพื่อนำไปส… Read More »สถาบันภาษา มจร จัดอบรมพิเศษ “Effective Strategies in Reading Comprehension” (กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการอ่านเพื่อความเข้าใจ)

สถาบันภาษา มจร จัดอบรมพิเศษ “Effective Strategies in Reading Comprehension” (กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการอ่านเพื่อความเข้าใจ)

“ร้อยละ 85 ของผู้สอบภาษาอังกฤษ MCU-GET ไม่ผ่าน!! Reading Skill “ จากสถิติการทดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET สถาบันภาษา       พร้อมหรือยัง? ที่ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษด้านทักษะการอ่านของท่านไปกับสถาบันภาษา ร่วมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (Reading Skill) ไปกับเรา ในห… Read More »สถาบันภาษา มจร จัดอบรมพิเศษ “Effective Strategies in Reading Comprehension” (กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการอ่านเพื่อความเข้าใจ)