“ปฐมนิเทศภาษาอังกฤษนิสิตบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย”

“ปฐมนิเทศภาษาอังกฤษนิสิตบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย”

เช้านี้ (๒๙ ส.ค.๖๙) สถาบันภาษา ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑตศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบและการเรียนภาษาอังกฤษตามข้อบังคับฯ พร้อมกันนี้ ได้รับความเมตตาจาก ดร.ณัฎฐพล สันธิ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลับราชภัฎเชียงราย พร้อมคณะมาร่วมบรรยายและทำกิจกรรมภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนานด้วย

สำหรับวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย เปิดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ๒ สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาพระพุทธศาสนา และสาขาวิชาการพัฒนาสังคม ซึ่งการปฐมนิเทศในวันนี้ เตรียมความพร้อมในการเรียน MCU 003, MCU 004 ในเดือนพฤศจิกายนนี้