พิพัฒน์

“กราบขอพร ปีใหม่ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา”

“กราบขอพร ปีใหม่ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา”         เช้านี้ (๒๓ ม.ค.๖๔) ที่สถาบันภาษา ทีมงานส่วนวิชาการ สถาบันภาษา ได้รับความเมตตาจากผู้อำนวยการศึกษา ให้พรปีใหม่ ให้กำลังใจในการทำงานและปฏิบัติหน้าที่ตามพันธะกิจของมหาวิทยาลัย ในการกราบขอพรปีใหม่ เป็นธรรมเ… Read More »“กราบขอพร ปีใหม่ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา”

“กราบขอพรปีใหม่และสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารระดับสูง มจร”

“กราบขอพรปีใหม่และสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารระดับสูง มจร”       วันนี้ (๒๒ ม.ค.๖๔) ทีมงานส่วนวิชาการ สถาบันภาษา ได้รับความเมตตาจากผู้บริหารระดับสูง เข้ากราบขอพรปีใหม่และสวัสดีปีใหม่ ตามธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีตลอดมา      ๑. กราบขอพร พระเดชพระคุณ พระราชปริยัต… Read More »“กราบขอพรปีใหม่และสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารระดับสูง มจร”

“รองอธิการบดี มจร สอนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง”

“รองอธิการบดี มจร สอนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง”         บ่ายนี้ (๑๒ ม.ค.๖๔) ที่ห้องควบคุมปฏิบัติการสอนออนไลน์ สถาบันภาษา พระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต อดีตผู้อำนวยการสถาบันภาษา เมตตามาสอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตปริญญาเอก MCU 005 ห้… Read More »“รองอธิการบดี มจร สอนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง”

ประกาศด่วน!! เลื่อนสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET เดือนมกรคม ๒๕๖๔

ประกาศด่วน!! เลื่อนสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET เดือนมกรคม ๒๕๖๔        เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ตามมาตรการของภาครัฐและเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย สถาบันภาษา เลื่อนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำเดือนมกราคม จาก วันอาทิตย์ ที่ … Read More »ประกาศด่วน!! เลื่อนสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET เดือนมกรคม ๒๕๖๔

“ผู้อำนวยการสถาบันภาษา สั่งปรับทัพสู้โควิด นำการเรียนการสอนออนไลน์เต็มกำลัง”

“ผู้อำนวยการสถาบันภาษา สั่งปรับทัพสู้โควิด นำการเรียนการสอนออนไลน์เต็มกำลัง”         สถาบันภาษา ในฐานะเป็นส่วนงานจัดการศึกษาด้านภาษา ทั้งการศึกษาตามข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และการบริการวิชาการความรู้ด้านภาษาสำหรับบุคลากร และบุคคลทั่วไป โดยเฉพ… Read More »“ผู้อำนวยการสถาบันภาษา สั่งปรับทัพสู้โควิด นำการเรียนการสอนออนไลน์เต็มกำลัง”