สถาบันภาษา มจร จัดอบรมพิเศษ “การสร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ ( Building Self-Confidence to Speak English )”

“ช่วงโควิด พลิกวิกฤติเป็นโอกาส”
        ช่วงสถานการณ์โควิดระบาดระลอกสามนี้ ก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา อันเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของบุคลากรทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเรากำลังเผชิญสถานการณ์โรคระบาดนี้อยู่ แต่งานบริการวิชาการด้านภาษาอังกฤษ ก็ยังต้องดำเนินต่อไป เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสิทธิภาพและทักษะด้านภาษาแก่ประชาคม มจร
       ด้วยเหตุผลดังกล่าว สถาบันภาษา มจร จึงจัดอบรมภาษาอังกฤษออนไลน์ขึ้น ในหัวข้อ “การสร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ ( Building Self-Confidence to Speak English )” ในวันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ศกนี้ โดยได้รับเกียรติและความเมตตาจาก อาจารย์สิรินดา สายลุน อาจารย์สอนภาษาอังกฤษเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
      หลายท่านคงเคยมีความรู้สึกประหม่า ไม่มั่นใจ ขวยเขิน เหนียมอายในการพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติหรือกับคนไทยด้วยกัน อาจจะด้วยเหตุผลและความกังวลหลายอย่าง อาทิ สำเนียงภาษาอังกฤษ กลัวพูดผิดไวยากรณ์ หรือ กลัวเพื่อนล้อเลียนหัวเราะขบขัน ผมขอเชิญชวนพี่น้องผองเพื่อนประชาคม มจร เปลี่ยนทัศนคติจากความกลัวเป็นความกล้า มาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกับสถาบันภาษาของเรา โดยพลิกวิกฤติช่วงโควิดเป็นโอกาส
สถาบันภาษา จึงขอเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตนักศึกษา สมัครเข้ารับการอบรมตามวันและเวลาดังกล่าว รีบสมัครด่วน เพราะรับจำนวนจำกัดครับ ฯ