พิพัฒน์

MCU TV 2 Live อบรมภาษาอังกฤษกับสถาบันภาษา มจร “อ่านอย่างไรให้เข้าใจเนื้อหา /Effective Strategies in Reading Comprehension”

MCU TV 2 Live อบรมภาษาอังกฤษกับสถาบันภาษา มจร “อ่านอย่างไรให้เข้าใจเนื้อหา /Effective Strategies in Reading Comprehension” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุลอุปนายกสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งเอเชีย อาจารย์ประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธ… Read More »MCU TV 2 Live อบรมภาษาอังกฤษกับสถาบันภาษา มจร “อ่านอย่างไรให้เข้าใจเนื้อหา /Effective Strategies in Reading Comprehension”

“จัดแบบเน้นๆ รวมสุดยอดวิทยากร ต้อนรับสิงหาคม”

    หลากหลายเมนูการอบรมที่ไม่ควรพลาด!!! ในทุกการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ กับสุดยอดวิทยากรคุณภาพ ที่คัดสรรมาเพื่อประชาคม มจร วันที่ ๓ , ๔ และ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔      ฟรี “ออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศ”  เหมาะสำหรับ…..          ๑. ผู้บริหาร อาจาร… Read More »“จัดแบบเน้นๆ รวมสุดยอดวิทยากร ต้อนรับสิงหาคม”

ปฎิทินการเรียนการสอน MCU 003 004 และ MCU 005 006 ปีการศึกษา 1/2564

ส่วนวิชาการ สถาบันภาษา ปรับตารางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต เป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ทั่วประเทศ ขั้นตอนการสมัครและลงทะเบียน    ๑. ตรวจสอบตารางและเลือกในวันที่สะดวก    ๒. สแกนเข้ากลุ่มห้องเรียน    ๓. แจ้งชื่อ นามสกุ… Read More »ปฎิทินการเรียนการสอน MCU 003 004 และ MCU 005 006 ปีการศึกษา 1/2564

“อบรมภาษาอังกฤษ สถาบันภาษา ปรากฏการณ์ห้องอบรมออนไลน์เต็มภายใน ๑๐ นาที”

“อบรมภาษาอังกฤษ สถาบันภาษา ปรากฏการณ์ห้องอบรมออนไลน์เต็มภายใน ๑๐ นาที” บ่ายนี้ (๑๘ พ.ค.๖๔) สถาบันภาษา เปิดโอกาสสำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนิสิตของมหาวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมพัฒนาและเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ ด้าน “ทักษะ… Read More »“อบรมภาษาอังกฤษ สถาบันภาษา ปรากฏการณ์ห้องอบรมออนไลน์เต็มภายใน ๑๐ นาที”

MCU TV Live กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการอ่านเพื่อความเข้าใจ

สถานีโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย MCU TV MCU TV Live พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษแก่ตนเอง หัวข้อ  “Effective Strategies in Reading Comprehension” กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการอ่านเพื่อความเข้าใจ จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาล… Read More »MCU TV Live กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการอ่านเพื่อความเข้าใจ

สถาบันภาษา มจร จัดอบรมพิเศษ “Effective Strategies in Reading Comprehension” (กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการอ่านเพื่อความเข้าใจ)

วันอังคารที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.         สถาบันภาษา เปิดโอกาสสำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนิสิตของมหาวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมพัฒนาและเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ ด้าน “ทักษะการอ่าน (Reading Skill) เพื่อนำไปส… Read More »สถาบันภาษา มจร จัดอบรมพิเศษ “Effective Strategies in Reading Comprehension” (กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการอ่านเพื่อความเข้าใจ)

สถาบันภาษา มจร จัดอบรมพิเศษ “Effective Strategies in Reading Comprehension” (กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการอ่านเพื่อความเข้าใจ)

“ร้อยละ 85 ของผู้สอบภาษาอังกฤษ MCU-GET ไม่ผ่าน!! Reading Skill “ จากสถิติการทดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET สถาบันภาษา       พร้อมหรือยัง? ที่ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษด้านทักษะการอ่านของท่านไปกับสถาบันภาษา ร่วมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (Reading Skill) ไปกับเรา ในห… Read More »สถาบันภาษา มจร จัดอบรมพิเศษ “Effective Strategies in Reading Comprehension” (กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการอ่านเพื่อความเข้าใจ)

MCU TV Live Building Self-confidence to Speak English การสร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ

MCU TV Live เปลี่ยนความกลัวเป็นความกล้า…พาไปฝึกพูดภาษาอังกฤษกับสถาบันภาษา Building Self-confidence to Speak Englishการสร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ กับ อาจารย์สิรินดา สายลุน (Ama) จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๓๐ เมษา… Read More »MCU TV Live Building Self-confidence to Speak English การสร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ

MCU TV Live “How to Write a Research Abstract Professionally” วิธีเขียนบทคัดย่อวิจัยอย่างมืออาชีพ

MCU TV Live “How to Write a Research Abstract Professionally” วิธีเขียนบทคัดย่อวิจัยอย่างมืออาชีพ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกณราชวิทยาลัย ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ : MCU TV Live

สถาบันภาษา มจร จัดอบรมพิเศษ “การสร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ ( Building Self-Confidence to Speak English )”

“ช่วงโควิด พลิกวิกฤติเป็นโอกาส”         ช่วงสถานการณ์โควิดระบาดระลอกสามนี้ ก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา อันเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของบุคลากรทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่… Read More »สถาบันภาษา มจร จัดอบรมพิเศษ “การสร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ ( Building Self-Confidence to Speak English )”