สถาบันภาษา มจร จัดอบรมพิเศษ “Effective Strategies in Reading Comprehension” (กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการอ่านเพื่อความเข้าใจ)

“ร้อยละ 85 ของผู้สอบภาษาอังกฤษ MCU-GET ไม่ผ่าน!! Reading Skill “ จากสถิติการทดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET สถาบันภาษา
      พร้อมหรือยัง? ที่ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษด้านทักษะการอ่านของท่านไปกับสถาบันภาษา
ร่วมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (Reading Skill) ไปกับเรา ในหัวข้อ Effective Strategies in Reading Comprehension (กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการอ่านเพื่อความเข้าใจ) ที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะการอ่านของท่านให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
อบรม..วันอังคารที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
—————————-
       ๑. เข้าร่วมได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
       ๒. ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
      ๓. ฟรี…ไม่มีค่าใช้จ่ายการเข้าอบรม
     ๔. มีวุฒิบัตร โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
     ๕. รองรับจำนวนจำกัดมาก
     ๖. เปิดระบบเวลา ๑๒.๐๐ น.
(กลัวเต็มก่อนก็รีบเข้าก่อนน่ะครับ)