“อบรมภาษาอังกฤษ สถาบันภาษา ปรากฏการณ์ห้องอบรมออนไลน์เต็มภายใน ๑๐ นาที”

“อบรมภาษาอังกฤษ สถาบันภาษา ปรากฏการณ์ห้องอบรมออนไลน์เต็มภายใน ๑๐ นาที”
บ่ายนี้ (๑๘ พ.ค.๖๔) สถาบันภาษา เปิดโอกาสสำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนิสิตของมหาวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมพัฒนาและเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ ด้าน “ทักษะการอ่าน (Reading Skill) หัวข้อ “Effective Strategies in Reading Comprehension  กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ทีมงานได้ประชาสัมพันธ์แจ้งการเปิดระบบเวลา 12.00 น. โดยได้ทำการเปิดก่อนล่วงหน้าเวลา 11.50 น. ปรากฏว่า ได้มีผู้เข้าระบบมาเต็ม 100 ท่าน ภายในเวลา 12.02 น.

อย่างไรก็ตาม สถาบันภาษา ได้ประสานความร่วมมือไปยัง MCUTV เพื่อถ่ายทอดการอบรมผ่าน YouTube MCUTV และถ่ายทอดทางเฟสบุ๊คสถาบันภาษา เพื่อเปิดให้ผู้สนใจได้รับฟัง และไว้เรียนรู้เพิ่มเติมภายหลังด้วยเช่นกัน