คลังภาพกิจกรรม

‘สถาบันภาษา มจร จับมือ ม.ราชภัฎเชียงราย ยกระดับและพัฒนาโปรแกรมการสอนภาษาต่างประเทศ’

วานนี้ (๑๘ ก.ค.๖๕) สถาบันภาษา โดย พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจน …

‘สถาบันภาษา มจร จับมือ ม.ราชภัฎเชียงราย ยกระดับและพัฒนาโปรแกรมการสอนภาษาต่างประเทศ’ Read More »

ข่าวสารการอบรมที่ไม่ควรพลาด!!!! รับศักราชใหม่ 2565

?ข่าวสารการอบรมที่ไม่ควรพลาด!!!! รับศักราชใหม่ 2565 กับ …

ข่าวสารการอบรมที่ไม่ควรพลาด!!!! รับศักราชใหม่ 2565 Read More »

“จัดแบบเน้นๆ รวมสุดยอดวิทยากร ต้อนรับสิงหาคม”

    หลากหลายเมนูการอบรมที่ไม่ควรพลาด!!! ในทุกการพัฒนาทั …

“จัดแบบเน้นๆ รวมสุดยอดวิทยากร ต้อนรับสิงหาคม” Read More »

“อบรมภาษาอังกฤษ สถาบันภาษา ปรากฏการณ์ห้องอบรมออนไลน์เต็มภายใน ๑๐ นาที”

“อบรมภาษาอังกฤษ สถาบันภาษา ปรากฏการณ์ห้องอบรมออนไลน์เต็ …

“อบรมภาษาอังกฤษ สถาบันภาษา ปรากฏการณ์ห้องอบรมออนไลน์เต็มภายใน ๑๐ นาที” Read More »

“How to Write a Research Abstract Professionally วิธีเขียนบทคัดย่อวิจัยอย่างมืออาชี

“How to Write a Research Abstract Professionally วิธีเข …

“How to Write a Research Abstract Professionally วิธีเขียนบทคัดย่อวิจัยอย่างมืออาชี Read More »

‘ประเมินภาษาอังกฤษนิสิตวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย’

‘ประเมินภาษาอังกฤษนิสิตวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย&#8217 …

‘ประเมินภาษาอังกฤษนิสิตวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย’ Read More »

‘มจร ไร่ขิง ยืนหนึ่ง!! ด้านทักษะภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาตรี’

‘มจร ไร่ขิง ยืนหนึ่ง!! ด้านทักษะภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาตร …

‘มจร ไร่ขิง ยืนหนึ่ง!! ด้านทักษะภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาตรี’ Read More »

จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง “Useful Tips for Writing a Research Abstract “

เมื่อวันที่  ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ส …

จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง “Useful Tips for Writing a Research Abstract “ Read More »

“กราบขอพร ปีใหม่ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา”

“กราบขอพร ปีใหม่ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา”         เช้านี้ …

“กราบขอพร ปีใหม่ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา” Read More »

“กราบขอพรปีใหม่และสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารระดับสูง มจร”

“กราบขอพรปีใหม่และสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารระดับสูง มจร”   …

“กราบขอพรปีใหม่และสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารระดับสูง มจร” Read More »