“สถาบันภาษา เพื่อประชาคม มจร”

        มาแล้ว…โปรแกรมพิเศษส่งท้ายสิงหาคม เต็มที่กับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ครบทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน และเน้นการเรียนรู้เพิ่มเติมในคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา
     เริ่มต้นและต่อยอดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างจุใจ
     ล็อกเป้าเฝ้าที่นั่งไว้ก่อนใคร…..ถ้าไม่อยากพลาดเหมือนที่ผ่านมา….
    อย่าลืม!! อย่าพลาด!! ขอบอก….