การอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ “Talking about Places”

การอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ Lesson 3
🕹Listening & Speaking Skills for English Communication  (Talking about Places)
⏰10 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.    Day : 10 August 2022 (1 p.m.-4 p.m.)
🕹อย่าพลาด…บล็อคเวลาไว้เลย