MCU-GET

‘มจร ไร่ขิง ยืนหนึ่ง!! ด้านทักษะภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาตรี’

‘มจร ไร่ขิง ยืนหนึ่ง!! ด้านทักษะภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาตรี’      วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ สถาบันภาษา มจร ร่วมกับ มจร วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี (ไร่ขิง) จัดการทดสอบทักษะความสามารถภาษาอังกฤษนิสิตระดับปริญญาตรี ตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภา… Read More »‘มจร ไร่ขิง ยืนหนึ่ง!! ด้านทักษะภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาตรี’

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ MCU-GET ( ๒๘ ก.พ ๖๔)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ——————————– ณ สถาบันภาษา ห้อง D 400 ชั้น ๔ อาคารเรียนรวม มหาวิ… Read More »ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ MCU-GET ( ๒๘ ก.พ ๖๔)

ประกาศด่วน!! เลื่อนสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET เดือนมกรคม ๒๕๖๔

ประกาศด่วน!! เลื่อนสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET เดือนมกรคม ๒๕๖๔        เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ตามมาตรการของภาครัฐและเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย สถาบันภาษา เลื่อนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำเดือนมกราคม จาก วันอาทิตย์ ที่ … Read More »ประกาศด่วน!! เลื่อนสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET เดือนมกรคม ๒๕๖๔

“รองอธิการบดี มจร ทดสอบระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ”

“รองอธิการบดี มจร ทดสอบระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ”         วันนี้ (๒๖ ธ.ค.๖๓) ที่ห้องประชุมศาลาการเปรียญ วัดมหาจุฬาราชูทิศ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ เข้าทดสอบระดับมาตรฐานประเมินศักยภาพด้านภาษาอังกฤษกับสถาบันภาษา โดยมี      ๑… Read More »“รองอธิการบดี มจร ทดสอบระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ”

ประากศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ MCU-GET ๓๐ ส.ค. ๖๓

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ——————————– วันอาทิตย์ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ————————&#82… Read More »ประากศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ MCU-GET ๓๐ ส.ค. ๖๓