“เรียนภาษาอังกฤษ ให้สนุกและมีความสุขกับการเรียน’

“เรียนภาษาอังกฤษ ให้สนุกและมีความสุขกับการเรียน’
     เช้านี้ (๑๔ ส.ค.๖๓) ที่ บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตอุบลราชธานี เรียนภาษาอังกฤษ MCU 004 สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท กับกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดย อาจารย์สิรินดา สายลุน
       จากการติดตามการเรียนการสอน พบว่านิสิตมีควมมสุขและมีความกระตือรือล้นในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก เห็นได้จาก การเข้าชั้นทุกวัน ก่อนเวลา ไม่มีใครขาดเรียน อีกทั้ง แสวงหาการเรียนด้วยตนเองและเรียนออนไลน์เพิ่มเติมอีกด้วย