กำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำปี 2562

กำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประจำปี 2564

#วิธีการสมัครและลงทะเบียน
สมัครและลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ www.limcutest.com โดยผ่าน Smart Phone หรือ Computer ทุกวันที่ 1-20 ของทุกเดือน (เท่านั้น)
+ ค่าธรรมเนียมการสอบ 1,500 บาท (ชำระโดยโอนผ่านบัญชี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย “กองทุน สถาบันภาษา” เลขที่บัญชี 417-2-45959-8 ธนาคารทหารไทย สาขาอุทัย) ชำระค่าธรรมเนียมก่อนวันปิดรับสมัครสอบ

#เงื่อนไขในการสอบ
+ มาสอบตามวันและเวลาที่กำหนด
+ แสดงบัตรประจำตัว (ที่ทางราชการออกให้) ต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าสอบและในห้องสอบทุกครั้ง
+ ใช้ดินสอ 2B เท่านั้น
+ แต่งกายสุภาพชน
+ เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามประกาศสถาบันภาษา และระเบียบของมหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 095 529 2699 หรือ Line ID: morm26
ติดตามข้อมูลที่ www.limcutest.com