กำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำปี 2565

กำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประจำปี 2565

#วิธีการสมัครและลงทะเบียน
สมัครและลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ www.litest.mcu.ac.th โดยผ่าน Smart Phone หรือ Computer ทุกวันที่ 1-20 ของทุกเดือน (เท่านั้น)
+ ค่าธรรมเนียมการสอบ 1,500 บาท (ชำระโดยโอนผ่านบัญชี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย “กองทุน สถาบันภาษา” เลขที่บัญชี 417-2-45959-8 ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขาอุทัย) ชำระค่าธรรมเนียมก่อนวันปิดรับสมัครสอบ

#เงื่อนไขในการสอบ
+ มาสอบตามวันและเวลาที่กำหนด
+ แสดงบัตรประจำตัว (ที่ทางราชการออกให้) ต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าสอบและในห้องสอบทุกครั้ง
+ ใช้ดินสอ 2B เท่านั้น
+ แต่งกายสุภาพชน
+ เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามประกาศสถาบันภาษา และระเบียบของมหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 095- 529 -2699 / 083-614-9992 หรือ Line ID: morm26
ติดตามข้อมูลที่www.litest.mcu.ac.th