สถาบันภาษา มจร เปิดช่องทางการเรียนรู้พิเศษ “How To Write A Research Abstract Professionally”

“ช่วงโควิด พลิกวิกฤติเป็นโอกาส”
       ช่วงสถานการณ์โควิดระบาดระลอกสามนี้ ก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา อันเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของบุคลากรทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเรากำลังเผชิญสถานการณ์โรคระบาดนี้อยู่ แต่งานบริการวิชาการด้านภาษาอังกฤษ ก็ยังต้องดำเนินต่อไป เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสิทธิภาพและทักษะด้านภาษาแก่ประชาคม มจร
       ด้วยเหตุผลดังกล่าว สถาบันภาษา มจร จึงจัดอบรมภาษาอังกฤษออนไลน์ขึ้น ในหัวข้อ “วิธีเขียนบทคัดย่อวิจัยอย่างมืออาชีพ ( How to Write a Research Abstract Professionally ) ในวันอังคารที่ ๒๗ เมษายน ศกนี้ โดยได้รับเกียรติและความเมตตาจาก รศ.ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล อดีตนายกสมาคมครูสอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย อาจารย์ประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
สถาบันภาษา จึงขอเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตนักศึกษา สมัครเข้ารับการอบรมตามวันและเวลาดังกล่าว รับสมัครด่วน เพราะรับจำนวนจำกัดครับ ฯ