ข่าวสารการอบรมที่ไม่ควรพลาด!!!! รับศักราชใหม่ 2565

?ข่าวสารการอบรมที่ไม่ควรพลาด!!!! รับศักราชใหม่ 2565

กับสุดยอด!! ความร่วมมือ ๓ สถาบัน มหาจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ – อัสสัมชัญ
มาตามสัญญา!! การอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มจร

หลักสูตรที่เน้น!! เสริมสร้างทักษะด้านการอ่านและทักษะการเขียน เพื่อการศึกษาค้นคว้าพัฒนางานวิชาการ สู่การเป็นนักเขียนมืออาชีพ

? กับการรวมสุดยอดวิทยากร ผู้มากด้วยความรู้และประสบการณ์ รวมกันที่นี่ที่เดียว!!!

✅ วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
Topic : How to Improve Your Vocabulary
โดย : ผศ.ดร.วีรสุดา ศรีพยัคฆ์
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

✅ วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565เวลา 13.00-16.00 น.
Topic : Increasing Your Reading Skill
โดย : รศ.ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล
อุปนายกสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งเอเชีย
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

✅ วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565เวลา 13.00-16.00 น.
Topic : Improving Your Writing Skill
โดย : รศ.ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อดีตนายกสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย

 

✅ วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
Topic : Steps on How to Read an Abstract for Research Paper
โดย : รศ.ดร.ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์
บรรณาธิการวารสาร LEARN
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

✅ Topic : Writing an Abstract for Your Research Paper
วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
โดย: รศ.ดร.สุรีย์พงศ์ โพธิ์ทองสุนันท์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กรรมการประจำสถาบันภาษา มจร

 

??อบรมฟรี!! ❤️
??มีวุฒิบัตรการบอรม ❤️
??เข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ❤️

อบรมออนไลน์ที่ช่องทาง
Zoom ID : 995 529 2699
https://us06web.zoom.us/j/9955292699

?สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่.
โทร. 095 259 2699
ID Line. morm26
www.litest.mcu.ac.th