วันปิยมหาราชรำลึก

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมงานวันปิยมหาราชรำลึก ประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะบูชาหลวงพ่อพระพุทธโสธร และวางพวงมาลาหน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ องค์สถาปนามหาวิทยาลัยฯ และร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันปิยมหราช ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา