“จัดแบบเน้นๆ รวมสุดยอดวิทยากร ต้อนรับสิงหาคม”

    หลากหลายเมนูการอบรมที่ไม่ควรพลาด!!! ในทุกการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ กับสุดยอดวิทยากรคุณภาพ ที่คัดสรรมาเพื่อประชาคม มจร
วันที่ ๓ , ๔ และ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔
     ฟรี “ออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศ”  เหมาะสำหรับ…..
         ๑. ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย
         ๒. นิสิตปริญญาโท – เอก ที่กำลังเรียนในหลักสูตรสถาบันภาษา
        ๓. นิสิตใหม่ที่จะเข้าสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET
        ๔. บุคคลทั่วไปที่สนใจพัฒนาภาษาอังกฤษตนเอง
  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่     ส่วนวิชาการ สถาบันภาษา   โทร.๐๙๕ ๕๒๙ ๒๖๙๙
   Line ID: morm26