สถาบันภาษา (ส่วนกลาง) จับมือบัณฑิตศึกษาวิทยาเขตขอนแก่น พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาโท

          สถาบันภาษา (ส่วนกลาง) จับมือบัณฑิตศึกษาวิทยาเขตขอนแก่น พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาโท
         เมื่อวานนี้ (๑ พ.ย.๖๑) สถาบันภาษา (ส่วนกลาง) ร่วมกับบัณฑิตศึกษา มจร วิทยาเขตขอนแก่น พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาโท เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณ์ของนิสิตให้มีขีดความสามารถด้านภาษา เป็นการปรับพื้นฐานนิสิตในการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการใช้อังกฤษในชีวิตประจำวัน และพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่ระดับนานาชาติอีกด้วย ในกิจกรรมดี ๆ ครั้งนี้ ได้มี ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้การสนับสนุนและเข้ามาดูแลด้วยตัวเอง และมี อาจารย์ชยันต์ บุญพิโญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้และอบรมตลอดหลักสูตร สำหรับ อาจารย์ชยันต์ เคยได้เข้าร่วมการอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ ซึ่งจัดโดยสถาบันภาษา เน้นพัฒนาเทคนิคและการใช้สื่อในการเรียนการสอน นับว่าเป็นผู้ความรู้และประสบการณ์ที่ดี