ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบ MCU-GET วันที่ ๒๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET (รอบพิเศษ) ——————————– วันอาทิตย์ที่ ๒๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ … Read More »ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบ MCU-GET วันที่ ๒๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ MCU-GET รอบวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

ประกาศสถาบันภาษา    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET (รอบพิเศษ) ■ กำหนดสอบ : วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ■ เวลาสอบ : ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ■ สถานที่สอบ : ห้อง C 417 ชั้น 4… Read More »ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ MCU-GET รอบวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบ MCU-GET ๑๔ มิ ย ๒๕๖๓

ประกาศสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET (รอบพิเศษ) วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ——————————– วันสอบ : อาทิตย์… Read More »ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบ MCU-GET ๑๔ มิ ย ๒๕๖๓

สถาบันภาษาจัดการสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำเดือนมิถุนายน เป็นกรณีพิเศษ

  • by dhawara

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การจัดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำเดือนมิถุนายน เป็นกรณีพิเศษ ——————————————– สถาบันภาษาได้กำหนดจัดการสอบในเดือนมิถ… Read More »สถาบันภาษาจัดการสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำเดือนมิถุนายน เป็นกรณีพิเศษ

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต

“การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต” ตามที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยเกณฑ์วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๙ กำหนดให้ผู้เข้าศึ… Read More »การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต

ประกาศ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง งดการจัดสอบภาษาอังกฤษ (MCU-GET) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

ประกาศ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง งดการจัดสอบภาษาอังกฤษ (MCU-GET) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ ——————————————– ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเ… Read More »ประกาศ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง งดการจัดสอบภาษาอังกฤษ (MCU-GET) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

ประกาศประกาศ สถาบันภาษาของมหาวิทยาลัย. เรื่อง: การยกเลิกการทดสอบภาษาอังกฤษ (mcu-get) และการเลื่อนระดับของชั้นเรียนภาษาอังกฤษ

ประกาศประกาศ สถาบันภาษาของมหาวิทยาลัย. เรื่อง: การยกเลิกการทดสอบภาษาอังกฤษ (mcu-get) และการเลื่อนระดับของชั้นเรียนภาษาอังกฤษ ——————————————– จากระบาด-19 ระบาดมห… Read More »ประกาศประกาศ สถาบันภาษาของมหาวิทยาลัย. เรื่อง: การยกเลิกการทดสอบภาษาอังกฤษ (mcu-get) และการเลื่อนระดับของชั้นเรียนภาษาอังกฤษ