LiMCU-COURSE

“ผู้อำนวยการสถาบันภาษา สั่งปรับทัพสู้โควิด นำการเรียนการสอนออนไลน์เต็มกำลัง”

“ผู้อำนวยการสถาบันภาษา สั่งปรับทัพสู้โควิด นำการเรียนการสอนออนไลน์เต็มกำลัง”         สถาบันภาษา ในฐานะเป็นส่วนงานจัดการศึกษาด้านภาษา ทั้งการศึกษาตามข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และการบริการวิชาการความรู้ด้านภาษาสำหรับบุคลากร และบุคคลทั่วไป โดยเฉพ… Read More »“ผู้อำนวยการสถาบันภาษา สั่งปรับทัพสู้โควิด นำการเรียนการสอนออนไลน์เต็มกำลัง”

เริ่มแล้ว! คอร์สภาษาอังกฤษภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๓

เริ่มแล้ว! คอร์สภาษาอังกฤษภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๓   วันนี้ (๗ พ.ย.๖๓) ที่สถาบันภาษา (ส่วนกลาง) เปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตห้องแรกของภาคการศึกษา จำนวน ๒ ห้อง โดยมีนิสิตปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ลงทะเบียนเรียน ห้องละ ๓๕ รูป/คน    … Read More »เริ่มแล้ว! คอร์สภาษาอังกฤษภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๓

“ปฐมนิเทศภาษาอังกฤษนิสิตบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย”

“ปฐมนิเทศภาษาอังกฤษนิสิตบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย” เช้านี้ (๒๙ ส.ค.๖๙) สถาบันภาษา ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑตศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบและการเรียนภาษาอังกฤษตามข้อบังคับฯ พร้อมกันนี้ ได้รับความเมตตาจาก … Read More »“ปฐมนิเทศภาษาอังกฤษนิสิตบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย”

“การเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต”

“การเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต”       สถาบันภาษา มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตปริญญาโทตามปกติ ทั้งส่วนกลาง จำนวน ๕ ห้องเรียน และส่วนภูมิภาคอีกกว่า ๑๐ ห้องเรียน มีทั้งแบบ Class Online และ Classroom โดยมีทีมงานส่วนวิชาการ คุณธ… Read More »“การเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต”

“สร้างการเรียนรู้และเข้าใจเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน”

“สร้างการเรียนรู้และเข้าใจเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน”        บ่ายวันนี้ (๑๖ ส.ค.๖๓) สถาบันภาษา ร่วมกับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์ ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเตรียมเรียนภาษาอังกฤษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย โดยมีนิสิตระดับปริญญาโท และ… Read More »“สร้างการเรียนรู้และเข้าใจเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน”

“เรียนภาษาอังกฤษ ให้สนุกและมีความสุขกับการเรียน’

“เรียนภาษาอังกฤษ ให้สนุกและมีความสุขกับการเรียน’      เช้านี้ (๑๔ ส.ค.๖๓) ที่ บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตอุบลราชธานี เรียนภาษาอังกฤษ MCU 004 สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท กับกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดย อาจารย์สิรินดา สายลุน        จากการติดตามการเร… Read More »“เรียนภาษาอังกฤษ ให้สนุกและมีความสุขกับการเรียน’

‘สุดคึกคัก! ภาษาอังกฤษปริญญาเอก มจร วังน้อย’

      เช้านี้ (๑๕ ส.ค.๖๓) สถาบันภาษา เปิดใหม่ ๓ ห้องเรียน ภาษาอังกษ MCU 006 สำหรับนิสิตปริญญาเอก มจร วังน้อย โดยมีนิสิตสาขาวิชา รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาพุทธบ… Read More »‘สุดคึกคัก! ภาษาอังกฤษปริญญาเอก มจร วังน้อย’

“สถาบันภาษา เปิดเรียนภาษาอังกฤษนิสิตระดับปริญญาโท”

“สถาบันภาษา เปิดเรียนภาษาอังกฤษนิสิตระดับปริญญาโท”        วันนี้ (๑๑ ส.ค.๖๓) สถาบันภาษา เปิดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอีก ๒ ห้องเรียน สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท ดังนี้ ๑. ห้องเรียน MCU 003 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มจร วังน้… Read More »“สถาบันภาษา เปิดเรียนภาษาอังกฤษนิสิตระดับปริญญาโท”

“MCU 005 ปรับตารางเรียนตารางสอน ห้องเรียนที่ ๓ และ ๔”

“MCU 005 ปรับตารางเรียนตารางสอน ห้องเรียนที่ ๓ และ ๔”        สถาบันภาษา ให้ความสำคัญในเรื่องความสะดวกและปลอดภัยจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ด้วยเหตุผลของการรวมตัวนิสิตจำนวนมาก และการเดินทางรถยนต์สาธารณะ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งการการติดต่อและการแพร่กระ… Read More »“MCU 005 ปรับตารางเรียนตารางสอน ห้องเรียนที่ ๓ และ ๔”

“สอบและปิดคอร์ส MCU 005 ห้องที่ ๑”

“สอบและปิดคอร์ส MCU 005 ห้องที่ ๑”     ปิดคอร์สและสอบจบเป็นที่เรียบร้อยสำหรับภาษาอังกฤษ MCU 005 ห้องเรียนที่ ๑ (เรียนออนไลน์) ที่มีนิสิตจากสาขาวิชาพุทธจิตวิทยา สาขาวิชาภาษาศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ลงทะเบียนเรียน และมีอาจารย์เฉลิมเกียรต… Read More »“สอบและปิดคอร์ส MCU 005 ห้องที่ ๑”