สื่อวิดีโอออนไลน์

MCU TV Live กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการอ่านเพื่อความเข้าใจ

สถานีโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย MCU TV MCU TV Live พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษแก่ตนเอง หัวข้อ  “Effective Strategies in Reading Comprehension” กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการอ่านเพื่อความเข้าใจ จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาล… Read More »MCU TV Live กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการอ่านเพื่อความเข้าใจ

MCU TV Live Building Self-confidence to Speak English การสร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ

MCU TV Live เปลี่ยนความกลัวเป็นความกล้า…พาไปฝึกพูดภาษาอังกฤษกับสถาบันภาษา Building Self-confidence to Speak Englishการสร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ กับ อาจารย์สิรินดา สายลุน (Ama) จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๓๐ เมษา… Read More »MCU TV Live Building Self-confidence to Speak English การสร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ

MCU TV Live “How to Write a Research Abstract Professionally” วิธีเขียนบทคัดย่อวิจัยอย่างมืออาชีพ

MCU TV Live “How to Write a Research Abstract Professionally” วิธีเขียนบทคัดย่อวิจัยอย่างมืออาชีพ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกณราชวิทยาลัย ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ : MCU TV Live