สื่อวิดีโอออนไลน์

MCU TV: การอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ Writing an Abstract for Your Research Paper

MCU TV: การอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ Writing an Abstract for …

MCU TV: การอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ Writing an Abstract for Your Research Paper Read More »

MCU TV: อบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ Step on How to Read on Abstract for Research Paper

สถาบันภาษา เพื่อประชาคม มจร ครั้งที่ 4 อบรมเสริมทักษะภา …

MCU TV: อบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ Step on How to Read on Abstract for Research Paper Read More »

MCU TV: “อบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ พัฒนาการการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ” “Improving Your Writing Skill”

MCU TV: “อบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ พัฒนาการการสื่อสารอย่างมีป …

MCU TV: “อบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ พัฒนาการการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ” “Improving Your Writing Skill” Read More »

MCU TV: อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สร้างความรู้ พัฒนาทักษะด้านการอ่าน Increasing Your Reading Skill

การอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เสริมเทคนิค สร้างความรู้ พั …

MCU TV: อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สร้างความรู้ พัฒนาทักษะด้านการอ่าน Increasing Your Reading Skill Read More »

อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มจร Topic : How to Improve Your Vocabulary

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. Topic : Ho …

อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มจร Topic : How to Improve Your Vocabulary Read More »