“สถาบันภาษา เพื่อประชาคม มจร”

“สถาบันภาษา เพื่อประชาคม มจร”

        มาแล้ว…โปรแกรมพิเศษส่งท้ายสิงหาคม เต็มที่กับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ครบทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน และเน้นการเรียนรู้เพิ่มเติมในคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา      เริ่มต้นและต่อยอดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างจุใจ      ล็อกเป้าเฝ้า… Read More »“สถาบันภาษา เพื่อประชาคม มจร”

MCU TV 2 Live อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเน้นการเขียน Writing Skill for MCU-GET Sentence Completion and Paragraph Writing

MCU TV 2 Live “สถาบันภาษา เพื่อประชาคม มจร” อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเน้นการเขียน Writing Skill for MCU-GET Sentence Completion and Paragraph Writing โดย ผศ.จำเริญ ฐานันดร จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

MCU TV 2 Live อบรมออนไลน์ การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ -Sentence Completion and Paragraph Writing

MCU TV 2 Live อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อการผลิตผลงานทางวิชาการ สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม และเพื่อการสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET     จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

MCU TV 2 Live อบรมภาษาอังกฤษกับสถาบันภาษา มจร “อ่านอย่างไรให้เข้าใจเนื้อหา /Effective Strategies in Reading Comprehension”

MCU TV 2 Live อบรมภาษาอังกฤษกับสถาบันภาษา มจร “อ่านอย่างไรให้เข้าใจเนื้อหา /Effective Strategies in Reading Comprehension” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุลอุปนายกสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งเอเชีย อาจารย์ประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธ… Read More »MCU TV 2 Live อบรมภาษาอังกฤษกับสถาบันภาษา มจร “อ่านอย่างไรให้เข้าใจเนื้อหา /Effective Strategies in Reading Comprehension”

“จัดแบบเน้นๆ รวมสุดยอดวิทยากร ต้อนรับสิงหาคม”

    หลากหลายเมนูการอบรมที่ไม่ควรพลาด!!! ในทุกการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ กับสุดยอดวิทยากรคุณภาพ ที่คัดสรรมาเพื่อประชาคม มจร วันที่ ๓ , ๔ และ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔      ฟรี “ออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศ”  เหมาะสำหรับ…..          ๑. ผู้บริหาร อาจาร… Read More »“จัดแบบเน้นๆ รวมสุดยอดวิทยากร ต้อนรับสิงหาคม”

ปฎิทินการเรียนการสอน MCU 003 004 และ MCU 005 006 ปีการศึกษา 1/2564

ส่วนวิชาการ สถาบันภาษา ปรับตารางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต เป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ทั่วประเทศ ขั้นตอนการสมัครและลงทะเบียน    ๑. ตรวจสอบตารางและเลือกในวันที่สะดวก    ๒. สแกนเข้ากลุ่มห้องเรียน    ๓. แจ้งชื่อ นามสกุ… Read More »ปฎิทินการเรียนการสอน MCU 003 004 และ MCU 005 006 ปีการศึกษา 1/2564

“อบรมภาษาอังกฤษ สถาบันภาษา ปรากฏการณ์ห้องอบรมออนไลน์เต็มภายใน ๑๐ นาที”

“อบรมภาษาอังกฤษ สถาบันภาษา ปรากฏการณ์ห้องอบรมออนไลน์เต็มภายใน ๑๐ นาที” บ่ายนี้ (๑๘ พ.ค.๖๔) สถาบันภาษา เปิดโอกาสสำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนิสิตของมหาวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมพัฒนาและเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ ด้าน “ทักษะ… Read More »“อบรมภาษาอังกฤษ สถาบันภาษา ปรากฏการณ์ห้องอบรมออนไลน์เต็มภายใน ๑๐ นาที”