เปิดรับสมัครแล้วจร้าาาาาาาาา!!!

เปิดรับสมัครแล้วจร้าาาาาาาาา!!!

  • by dhawara

  เปิดรับสมัครแล้วจร้าาาาาาาาา!!! ปลุกพลังแห่งภาษา…พัฒนาการสื่อสาร…ทำงานอย่างมืออาชีพ เรียนรู้กับเรา…เข้าใจตรงจุด…จะฉุดให้คุณเป็นมืออาชีพ!!! ชีวิตเรา..เปลี่ยนได้…

รู้ภาษาได้รู้โลกกว่าครึ่งใบ

  • by dhawara

มจร วิทยาเขตนครราชสีมา ร่วมกับ สถาบันภาษา จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกษสำหรับผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เพื่อเตรียมรวามพร้อมรับการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET วันนี้ ( ๑๖ ธ.ค.๖๑) ที่ มจร วิทยาเขตนครราชสีมา จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกษสำหรับ… Read More »รู้ภาษาได้รู้โลกกว่าครึ่งใบ

สถาบันภาษา มจร : มุ่งมั่นพัฒนาภาษาอังกฤษพระสังฆาธิการ

 สถาบันภาษา มจร : มุ่งมั่นพัฒนาภาษาอังกฤษพระสังฆาธิการ สถาบันภาษา ร่วมกับหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ จับมือกันพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของพระนิสิต (พระสังฆาธิการ) เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพครบถ้วนทั้งวิชาและจรณะ โดยนิสิ… Read More »สถาบันภาษา มจร : มุ่งมั่นพัฒนาภาษาอังกฤษพระสังฆาธิการ

สถาบันภาษา : เร่งพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษาส่วนภูมิภาค

สถาบันภาษา : เร่งพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษาส่วนภูมิภาค          “ถ้าต้องการให้ มจร เป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาของโลก ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เราต้องเร่งพัฒนาภาษาอังกฤษของอาจารย์และนิสิตควบคู่กับความรู้วิชาการพุทธศาสนาและศาสตรสมัย… Read More »สถาบันภาษา : เร่งพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษาส่วนภูมิภาค

เปิดคอสแล้ว !!!!! …สำหรับคอส Basic Grammar 1

เปิดคอสแล้ว !!!!! …สำหรับคอส Basic Grammar 1 วันนี้ (๒ ธ.ค.๖๑) พระราชวรมุนี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มอบหมายให้ พระมหาราชัน จิตฺตปาโล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันภาษา เป็นประธานมอบวุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรมในหลักสูตร Basic Grammar 1 (๒๐ ชั่ว… Read More »เปิดคอสแล้ว !!!!! …สำหรับคอส Basic Grammar 1

กิจกรรมการเรียนการสอน Basic Grammar 1

สถาบันภาษา มจร วังน้อย   จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ คอส Basic Grammar 1 ระหว่่างวันที่  29  พฤศจิกายน  ถึง  2  ธันวาคม  2561   โดยติวเติร์โน๊ต จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เต็มไปด้วยความคึกคักและสนุกสนาน เพิ่มความเข้มข้นของเนื้อหาตามรายละเอีย… Read More »กิจกรรมการเรียนการสอน Basic Grammar 1

สถาบันภาษา ร่วมกับ บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษแก่นิสิตบัณฑิตศึกษา

“สถาบันภาษา ร่วมกับ บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษแก่นิสิตบัณฑิตศึกษา” วันนี้ (๑ ธ.ค.๖๑) สถาบันภาษา โดย พระวิศิษฐกุล สิริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ เดินทางไปยัง มจร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช บรรยาถวายความรู้เกี่… Read More »สถาบันภาษา ร่วมกับ บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษแก่นิสิตบัณฑิตศึกษา

“แนะแนวให้ความรู้..ควบคู่การพัฒนา”

“แนะแนวให้ความรู้..ควบคู่การพัฒนา” วันนี้(๓๐ พ.ย.๖๑) พระวิศิษฐกุล สิริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ สถาบันภาษา มจร เดินทางไป มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ บรรยายแนะแนวการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับมหาบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญาและสาขาวิชาพระพุท… Read More »“แนะแนวให้ความรู้..ควบคู่การพัฒนา”

เปิดแล้ว !! สำหรับคอสแรก Basic Grammar 1

เปิดแล้ว !! (๒๙/๑๑/๖๑)  สำหรับคอสแรก Basic Grammar 1 ความใส่ใจสำคัญ ๓ ประการ ประกอบด้วย ๑.เน้นการพัฒนาทักษะด้านการเขียนสำหรับบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัย ๒.ปูพื้นฐานสู่การเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย สำหรับนิสิตปริญญาโท ปริญญาเอ… Read More »เปิดแล้ว !! สำหรับคอสแรก Basic Grammar 1