ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฺ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ครั้งที่ 11

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฺ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ครั้งที่ 11

ประกาศสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ตามที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มีประกาศรับสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม … Read More »ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฺ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ครั้งที่ 11

พราะเราเข้าใจพื้นฐานทางภาษา เราจึงมุ่งพัฒนา(คุณ)อย่างต่อเนื่อง

เพราะเราเข้าใจพื้นฐานทางภาษา เราจึงมุ่งพัฒนา(คุณ)อย่างต่อเนื่อง สถาบันภาษา!! เปิดอบรม!! GRAMMAR 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น ๒๐ ชั่วโมง เรียนรู้แกรมม่าพื้นฐาน จุดเริ่มต้นของความเป็นมืออาชีพด้านภาษาอังกฤษเหนือกว่าใคร Course Description This course foc… Read More »พราะเราเข้าใจพื้นฐานทางภาษา เราจึงมุ่งพัฒนา(คุณ)อย่างต่อเนื่อง

สถาบันภาษา (ส่วนกลาง) จับมือบัณฑิตศึกษาวิทยาเขตขอนแก่น พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาโท

          สถาบันภาษา (ส่วนกลาง) จับมือบัณฑิตศึกษาวิทยาเขตขอนแก่น พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาโท          เมื่อวานนี้ (๑ พ.ย.๖๑) สถาบันภาษา (ส่วนกลาง) ร่วมกับบัณฑิตศึกษา มจร วิทยาเขตขอนแก่น พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาโท เพื่อเสริมสร้างคุณลั… Read More »สถาบันภาษา (ส่วนกลาง) จับมือบัณฑิตศึกษาวิทยาเขตขอนแก่น พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาโท

unity in diversities” จากหลากหลายกลายเป็นหนึ่งเดียว

“unity in diversities” จากหลากหลายกลายเป็นหนึ่งเดียว #หล่อหลอมเอาความหลากหลายให้เป็นหนึ่งเดียวกัน “มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาของโลก” การสื่อสารด้วยภาษาเดียวกัน มีความเข้าใจในความหมายเดียวกัน ผลักดันให้บรรลุพันธกิจตามวิสัยทัศน์ที่… Read More »unity in diversities” จากหลากหลายกลายเป็นหนึ่งเดียว

มุ่งมั่น สร้างสรร เดินหน้าพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ

วันนี้ (๓๐ ต.ค.๖๑) สถาบันภาษา โดยคุณพิพัฒน์ แก้วใส ได้รับมอบหมายให้เดินทางไปจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ mcu 004 สำหรับนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช (พิษณุโลก) ซึ่งได้อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษมาตลอดหลัดสูตร ๓๐ ชั่วโ… Read More »มุ่งมั่น สร้างสรร เดินหน้าพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ

ยกมาตรฐานการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET

  • by dhawara

#ยกมาตรฐานการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET มติคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการทดสิบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ตามที่คณะทำงาน โดยมี พระราชวรมุนี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มอบหมายให้ พระมหาราชัน จตฺตปาโล ได้ศึกษาและสนับสนุนความร่ว… Read More »ยกมาตรฐานการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET

We will go international.” เราโกอินเตอร์แล้วน่ะ..รู้ยัง!

  • by dhawara

“We will go international.” เราโกอินเตอร์แล้วน่ะ..รู้ยัง!! วันนี้ (๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑) เป็นวันรียนสุดท้ายในชั่วโมงภาษาอังกฤษ และทดสอบความรู้หลังการเรียน (Final Examinatiom) สำหรับนิสิตปริญญาเอก จำนวน ๓๗ รูป/คน ประกอบด้วย สาขาวิชาพุทธบริหารการ… Read More »We will go international.” เราโกอินเตอร์แล้วน่ะ..รู้ยัง!

วันปิยมหาราชรำลึก

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมงานวันปิยมหาราชรำลึก ประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะบูชาหลวงพ่อพระพุทธโสธร และวางพวงมาลาหน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ องค์สถาปนามหาวิทยาลัยฯ และร่วมพิธีสวดพระพุ… Read More »วันปิยมหาราชรำลึก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ MCU-GET รอบวันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีประกาศรับสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น เพื่อให้การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ จึงประกาศรายชื่อผู้ม… Read More »ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ MCU-GET รอบวันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑