LiMCU-COURSE

“สอบวัดความรู้ภาษอังกฤษ MCU 003 มจร วส.ลำพูน”

“สอบวัดความรู้ภาษอังกฤษ MCU 003 มจร วส.ลำพูน” __________________________________ จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชา พระพุทธศาสนา บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

“สอบวัดความรู้ภาษอังกฤษ MCU 003”

“สอบวัดความรู้ภาษอังกฤษ MCU 003” __________________________________ จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชา พระพุทธศาสนา บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส โดย คุณพิพัฒน์ แก้วใส

“สอบภาษาอังกฤษ MCU 004 นิสิตปริญญาโท ศาสนาเปรียบเทียบ”

“สอบภาษาอังกฤษ MCU 004 นิสิตปริญญาโท ศาสนาเปรียบเทียบ” ———————————- สอบภาษาอังกฤษ MCU 004 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชา ศาสนาเปรียบเทียบ ห้องสุดท้าย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคการศึก… Read More »“สอบภาษาอังกฤษ MCU 004 นิสิตปริญญาโท ศาสนาเปรียบเทียบ”

จบแล้วจ้าาา ! ภาษาอังกฤษ Basic Grammar

จบแล้วจ้าาา ! ภาษาอังกฤษ Basic Grammar ———————————- กิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ Basic Grammar สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเสริมทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ และรองรับ… Read More »จบแล้วจ้าาา ! ภาษาอังกฤษ Basic Grammar

“สอบภาษาอังกฤษ MCU 003 นิสิตปริญญาโท”

“สอบภาษาอังกฤษ MCU 003 นิสิตปริญญาโท” ———————————- สอบภาษาอังกฤษ MCU 003 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชา พุทผธบริหารการศึกษา  สาขาปรัชญา และสาขาพระไตรปิฎกศึกษา 24 สิงหาคม 2562 สถาบั… Read More »“สอบภาษาอังกฤษ MCU 003 นิสิตปริญญาโท”

English Course : Basic Grammar

English Course : Basic Grammar ————————- ภาษาอังกฤษเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ◇ วิทยาเขตนครสวรรค์ ◇ วิทยาเขตนองคาย ◇ ส่วนกลาง ♧ ปริญญาเอก = สันติศึกษา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์… Read More »English Course : Basic Grammar

“สอบภาษาอังกฤษ MCU 003 ส่วนกลางวังน้อย”

“สอบภาษาอังกฤษ MCU 003 ส่วนกลางวังน้อย” ———————————– นิสิตสาขาวิชา รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, ปรัชญา, บริหารการศึกษา, สันติศึกษา, พัฒนาสังคม, พระไตรปิฏกศึกษา จำนวน … Read More »“สอบภาษาอังกฤษ MCU 003 ส่วนกลางวังน้อย”

“ปิดคอร์สและสอบภาษาอังกฤษ MCU 005 นิสิตปริญญาเอก”

“ปิดคอร์สและสอบภาษาอังกฤษ MCU 005 นิสิตปริญญาเอก” วันนี้ (๑๘ ส.ค.๖๒) ที่ สถาบันภาษา อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย ปิดคอร์สและสอบภาษาอังกฤษ MCU 005 สำหรับนิสิตสาขาวิชา พุทธบริหารการศึกษา สาขาวิชาสันติศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม และสาขาวิชาพระพ… Read More »“ปิดคอร์สและสอบภาษาอังกฤษ MCU 005 นิสิตปริญญาเอก”

เปิดแล้วจ้า!! ภาษาอังกฤษ MCU 005 สำหรับนิสิตปริญญาเอก

เปิดแล้วจ้า!! ภาษาอังกฤษ MCU 005 สำหรับนิสิตปริญญาเอก สถาบันภาษา เปิดรับลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษตามข้อบังคับฯ สำหรับนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต (ส่วนกลาง) ทุกสาขาวิชา เปิดรอบที่ ๒ เดือนกันยายนนี้ จำนวน ๓ ห้องเรียน รีบด่วนก่อนใคร !! ช้าอด หมดสิทธิ์น่ะค่ะ หม… Read More »เปิดแล้วจ้า!! ภาษาอังกฤษ MCU 005 สำหรับนิสิตปริญญาเอก

Final Exam : MCU 003 นิสิตระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Final Exam : MCU 003 นิสิตระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เมือวันที่ ๑๗ ส.ค.๖๒  ที่ ห้อง D 517 อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย สถาบันภาษา จัดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ Final Exam : MCU 003 นิสิตระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ จำนวน… Read More »Final Exam : MCU 003 นิสิตระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์