เริ่มแล้ว! คอร์สภาษาอังกฤษภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๓

เริ่มแล้ว! คอร์สภาษาอังกฤษภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๓

เริ่มแล้ว! คอร์สภาษาอังกฤษภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๓   วันนี้ (๗ พ.ย.๖๓) ที่สถาบันภาษา (ส่วนกลาง) เปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตห้องแรกของภาคการศึกษา จำนวน ๒ ห้อง โดยมีนิสิตปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ลงทะเบียนเรียน ห้องละ ๓๕ รูป/คน    … Read More »เริ่มแล้ว! คอร์สภาษาอังกฤษภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๓

“ผอ.สถาบันภาษา ต้อนรับนักศึกษาฝึกงาน”

“ผอ.สถาบันภาษา ต้อนรับนักศึกษาฝึกงาน” วันนี้ (๓ พ.ย.๖๓) ที่ห้องสมุดวิชพาร์ค สถาบันภาษา พระมหาสุระศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร.ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ต้อนรับนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เข้าฝึกงานในสังกัดส่วนวิชาการ สถาบันภาษา นักศึกษาทั้ง ๔ ท่า… Read More »“ผอ.สถาบันภาษา ต้อนรับนักศึกษาฝึกงาน”

“ปฐมนิเทศภาษาอังกฤษนิสิตบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย”

“ปฐมนิเทศภาษาอังกฤษนิสิตบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย” เช้านี้ (๒๙ ส.ค.๖๙) สถาบันภาษา ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑตศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบและการเรียนภาษาอังกฤษตามข้อบังคับฯ พร้อมกันนี้ ได้รับความเมตตาจาก … Read More »“ปฐมนิเทศภาษาอังกฤษนิสิตบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย”

ประากศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ MCU-GET ๓๐ ส.ค. ๖๓

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ——————————– วันอาทิตย์ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ————————&#82… Read More »ประากศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ MCU-GET ๓๐ ส.ค. ๖๓

“การเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต”

“การเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต”       สถาบันภาษา มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตปริญญาโทตามปกติ ทั้งส่วนกลาง จำนวน ๕ ห้องเรียน และส่วนภูมิภาคอีกกว่า ๑๐ ห้องเรียน มีทั้งแบบ Class Online และ Classroom โดยมีทีมงานส่วนวิชาการ คุณธ… Read More »“การเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต”

“สร้างการเรียนรู้และเข้าใจเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน”

“สร้างการเรียนรู้และเข้าใจเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน”        บ่ายวันนี้ (๑๖ ส.ค.๖๓) สถาบันภาษา ร่วมกับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์ ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเตรียมเรียนภาษาอังกฤษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย โดยมีนิสิตระดับปริญญาโท และ… Read More »“สร้างการเรียนรู้และเข้าใจเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน”

“เรียนภาษาอังกฤษ ให้สนุกและมีความสุขกับการเรียน’

“เรียนภาษาอังกฤษ ให้สนุกและมีความสุขกับการเรียน’      เช้านี้ (๑๔ ส.ค.๖๓) ที่ บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตอุบลราชธานี เรียนภาษาอังกฤษ MCU 004 สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท กับกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดย อาจารย์สิรินดา สายลุน        จากการติดตามการเร… Read More »“เรียนภาษาอังกฤษ ให้สนุกและมีความสุขกับการเรียน’

‘สุดคึกคัก! ภาษาอังกฤษปริญญาเอก มจร วังน้อย’

      เช้านี้ (๑๕ ส.ค.๖๓) สถาบันภาษา เปิดใหม่ ๓ ห้องเรียน ภาษาอังกษ MCU 006 สำหรับนิสิตปริญญาเอก มจร วังน้อย โดยมีนิสิตสาขาวิชา รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาพุทธบ… Read More »‘สุดคึกคัก! ภาษาอังกฤษปริญญาเอก มจร วังน้อย’