“สร้างการเรียนรู้และเข้าใจเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน”

“สร้างการเรียนรู้และเข้าใจเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน”

“สร้างการเรียนรู้และเข้าใจเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน”        บ่ายวันนี้ (๑๖ ส.ค.๖๓) สถาบันภาษา ร่วมกับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์ ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเตรียมเรียนภาษาอังกฤษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย โดยมีนิสิตระดับปริญญาโท และ… Read More »“สร้างการเรียนรู้และเข้าใจเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน”

“เรียนภาษาอังกฤษ ให้สนุกและมีความสุขกับการเรียน’

“เรียนภาษาอังกฤษ ให้สนุกและมีความสุขกับการเรียน’      เช้านี้ (๑๔ ส.ค.๖๓) ที่ บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตอุบลราชธานี เรียนภาษาอังกฤษ MCU 004 สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท กับกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดย อาจารย์สิรินดา สายลุน        จากการติดตามการเร… Read More »“เรียนภาษาอังกฤษ ให้สนุกและมีความสุขกับการเรียน’

‘สุดคึกคัก! ภาษาอังกฤษปริญญาเอก มจร วังน้อย’

      เช้านี้ (๑๕ ส.ค.๖๓) สถาบันภาษา เปิดใหม่ ๓ ห้องเรียน ภาษาอังกษ MCU 006 สำหรับนิสิตปริญญาเอก มจร วังน้อย โดยมีนิสิตสาขาวิชา รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาพุทธบ… Read More »‘สุดคึกคัก! ภาษาอังกฤษปริญญาเอก มจร วังน้อย’

“สถาบันภาษา เปิดเรียนภาษาอังกฤษนิสิตระดับปริญญาโท”

“สถาบันภาษา เปิดเรียนภาษาอังกฤษนิสิตระดับปริญญาโท”        วันนี้ (๑๑ ส.ค.๖๓) สถาบันภาษา เปิดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอีก ๒ ห้องเรียน สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท ดังนี้ ๑. ห้องเรียน MCU 003 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มจร วังน้… Read More »“สถาบันภาษา เปิดเรียนภาษาอังกฤษนิสิตระดับปริญญาโท”

“นิสิต ‘สามเณร’ มจร โคราช สุดเจ๋ง สอบภาษาอังกฤษทุบคะแนนสูงสุด”

“นิสิต ‘สามเณร’ มจร โคราช สุดเจ๋ง สอบภาษาอังกฤษทุบคะแนนสูงสุด” เมื่อวันที่ ๑ – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา สถาบันภาษา มจร ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตนครราขสีมา จัดการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ตามประกาศมหาวิยาลัยฯ เรื่อง มาตรฐานภาษาอังกฤษ… Read More »“นิสิต ‘สามเณร’ มจร โคราช สุดเจ๋ง สอบภาษาอังกฤษทุบคะแนนสูงสุด”

“สอบ MCU-GET  สำหรับนิสิตปริญญาตรี มจร วิทยาเขตนครราชสีมา”

“สอบ MCU-GET  สำหรับนิสิตปริญญาตรี มจร วิทยาเขตนครราชสีมา”       เมื่อวันที่  ๒ ส.ค.๖๓  สถาบันภาษา จัดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET เป็นวันที่ ๒ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี กลุ่มที่ ๒ มจร วิทยาเขตนครราชสีมา มีนิสิตเข้าสอบทั้งสิ้น จำนวน ๑๐๐ รูป/คน โดยมี พระครูส… Read More »“สอบ MCU-GET  สำหรับนิสิตปริญญาตรี มจร วิทยาเขตนครราชสีมา”

“สถาบันภาษา ร่วมกับ วิทยาเขตนครราชสีมา จัดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี”

“สถาบันภาษา ร่วมกับ วิทยาเขตนครราชสีมา จัดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี”      วันนี้ (๑ ส.ค.๖๓) สถาบันภาษา ร่วมกับ วิทยาเขตนครราชสีมา จัดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ และ ๔ ชุดที่ ๑ ทุกสาขาวิชา จำนวน ๑๐… Read More »“สถาบันภาษา ร่วมกับ วิทยาเขตนครราชสีมา จัดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี”

‘มจร วข.นครราชสีมา พร้อมสอบ MCU-GET’

‘มจร วข.นครราชสีมา พร้อมสอบ MCU-GET’       สถาบันภาษา ร่วมกับ วิทยาเขตนครราขสีมา จัดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี (ตามบันทึกข้อความที่ อว ๘๐๓๖/๗๓ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ขอความอนุเคราะห์จัดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อการขอให้มีจัดภา… Read More »‘มจร วข.นครราชสีมา พร้อมสอบ MCU-GET’

สุดยอด! ปริญญาตรี มจร วัดไร่ขิง สอบภาษาอังกฤษ MCU-GET คะแนนสูงสุด’

สุดยอด! ปริญญาตรี มจร วัดไร่ขิง สอบภาษาอังกฤษ MCU-GET คะแนนสูงสุด’     เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค.๖๓ สถาบันภาษา ร่วมกับ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี (วัดไร่ขิง) จัดการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ และ ปีที่ ๔ จ… Read More »สุดยอด! ปริญญาตรี มจร วัดไร่ขิง สอบภาษาอังกฤษ MCU-GET คะแนนสูงสุด’

‘ทึ่ง! น้องหมูแฮม สาวน้อยวัยใสหัวใจธรรมะ สอบภาษาอังกฤษ MCU-GET มจร’

‘ทึ่ง! น้องหมูแฮม สาวน้อยวัยใสหัวใจธรรมะ สอบภาษาอังกฤษ MCU-GET มจร’      ตามที่ปรากฎว่าวันนี้ (๒๖ ก.ค.๖๓) สถาบันภาษา ได้มีการจัดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำเดือนกรกฎาคม ตามตารางสอบประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ โซน C ชั้น ๑ อาคาร… Read More »‘ทึ่ง! น้องหมูแฮม สาวน้อยวัยใสหัวใจธรรมะ สอบภาษาอังกฤษ MCU-GET มจร’