ข่าวสารประชาสัมพันธ์

บัณฑิตวิทยาลัย จับมือ!สถาบันภาษา สอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

#บัณฑิตวิทยาลัย จับมือ!สถาบันภาษา สอบคัดเลือกผู้เข้าศึก …

บัณฑิตวิทยาลัย จับมือ!สถาบันภาษา สอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก Read More »

สถาบันภาษา เปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษรองรับและสนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มจร

สถาบันภาษา เปิด! หลักสูตรภาษาอังกฤษรองรับและสนับสนุนการ …

สถาบันภาษา เปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษรองรับและสนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มจร Read More »

การเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นประสบการณ์นำไปสู่การปฏิบัติ

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ สถาบันภาษา ได้ต้อนรับแลกเปล …

การเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นประสบการณ์นำไปสู่การปฏิบัติ Read More »

ยิ่งพัฒนาภาษาอังกฤษได้มากเท่าไร ก็ยิ่งช่วยมหาวิทยาลัย ได้มากเท่านั้น

#ยิ่งพัฒนาภาษาอังกฤษได้มากเท่าไรก็ยิ่งช่วยมหาวิทยาลัยได …

ยิ่งพัฒนาภาษาอังกฤษได้มากเท่าไร ก็ยิ่งช่วยมหาวิทยาลัย ได้มากเท่านั้น Read More »

การพัฒนาต้องขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง อย่าหยุดนิ่ง-พระราชวรมุนี,ดร.

“การพัฒนาต้องขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง…อย่าห …

การพัฒนาต้องขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง อย่าหยุดนิ่ง-พระราชวรมุนี,ดร. Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET

ประกาศสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET Read More »

คณะสงฆ์ราชบุรีต้องพูดภาษาอังกฤษได้และใช้ภาษาอังกฤษเป็น

#คณะสงฆ์ราชบุรีต้องพูดภาษาอังกฤษได้และใช้ภาษาอังกฤษเป็น …

คณะสงฆ์ราชบุรีต้องพูดภาษาอังกฤษได้และใช้ภาษาอังกฤษเป็น Read More »

เรียนรู้และพัฒนาภาษาเป็นเรื่องสำคัญเพื่อการสื่อสาร

#เรียนรู้และพัฒนาภาษาเป็นเรื่องสำคัญเพื่อการสื่อสาร วัน …

เรียนรู้และพัฒนาภาษาเป็นเรื่องสำคัญเพื่อการสื่อสาร Read More »