พิพัฒน์

สถาบันภาษา มจร จัดอบรมพิเศษ “Effective Strategies in Reading Comprehension” (กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการอ่านเพื่อความเข้าใจ)

“ร้อยละ 85 ของผู้สอบภาษาอังกฤษ MCU-GET ไม่ผ่าน!! Readin …

สถาบันภาษา มจร จัดอบรมพิเศษ “Effective Strategies in Reading Comprehension” (กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการอ่านเพื่อความเข้าใจ) Read More »

MCU TV Live Building Self-confidence to Speak English การสร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ

MCU TV Live เปลี่ยนความกลัวเป็นความกล้า…พาไปฝึกพู …

MCU TV Live Building Self-confidence to Speak English การสร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ Read More »

สถาบันภาษา มจร จัดอบรมพิเศษ “การสร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ ( Building Self-Confidence to Speak English )”

“ช่วงโควิด พลิกวิกฤติเป็นโอกาส”         ช่วงสถานการณ์โค …

สถาบันภาษา มจร จัดอบรมพิเศษ “การสร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ ( Building Self-Confidence to Speak English )” Read More »

“How to Write a Research Abstract Professionally วิธีเขียนบทคัดย่อวิจัยอย่างมืออาชี

“How to Write a Research Abstract Professionally วิธีเข …

“How to Write a Research Abstract Professionally วิธีเขียนบทคัดย่อวิจัยอย่างมืออาชี Read More »

สถาบันภาษา มจร เปิดช่องทางการเรียนรู้พิเศษ “How To Write A Research Abstract Professionally”

“ช่วงโควิด พลิกวิกฤติเป็นโอกาส”        ช่วงสถานการณ์โคว …

สถาบันภาษา มจร เปิดช่องทางการเรียนรู้พิเศษ “How To Write A Research Abstract Professionally” Read More »

‘ประเมินภาษาอังกฤษนิสิตวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย’

‘ประเมินภาษาอังกฤษนิสิตวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย&#8217 …

‘ประเมินภาษาอังกฤษนิสิตวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย’ Read More »

‘มจร ไร่ขิง ยืนหนึ่ง!! ด้านทักษะภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาตรี’

‘มจร ไร่ขิง ยืนหนึ่ง!! ด้านทักษะภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาตร …

‘มจร ไร่ขิง ยืนหนึ่ง!! ด้านทักษะภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาตรี’ Read More »

ตารางเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) ๑/๒๕๖๔

    ตารางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิต …

ตารางเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) ๑/๒๕๖๔ Read More »

จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง “Useful Tips for Writing a Research Abstract “

เมื่อวันที่  ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ส …

จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง “Useful Tips for Writing a Research Abstract “ Read More »