พิพัฒน์

สถาบันภาษา ร่วมกับ บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษแก่นิสิตบัณฑิตศึกษา

“สถาบันภาษา ร่วมกับ บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษแก่นิสิตบัณฑิตศึกษา” วันนี้ (๑ ธ.ค.๖๑) สถาบันภาษา โดย พระวิศิษฐกุล สิริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ เดินทางไปยัง มจร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช บรรยาถวายความรู้เกี่… Read More »สถาบันภาษา ร่วมกับ บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษแก่นิสิตบัณฑิตศึกษา

“แนะแนวให้ความรู้..ควบคู่การพัฒนา”

“แนะแนวให้ความรู้..ควบคู่การพัฒนา” วันนี้(๓๐ พ.ย.๖๑) พระวิศิษฐกุล สิริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ สถาบันภาษา มจร เดินทางไป มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ บรรยายแนะแนวการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับมหาบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญาและสาขาวิชาพระพุท… Read More »“แนะแนวให้ความรู้..ควบคู่การพัฒนา”

เปิดแล้ว !! สำหรับคอสแรก Basic Grammar 1

เปิดแล้ว !! (๒๙/๑๑/๖๑)  สำหรับคอสแรก Basic Grammar 1 ความใส่ใจสำคัญ ๓ ประการ ประกอบด้วย ๑.เน้นการพัฒนาทักษะด้านการเขียนสำหรับบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัย ๒.ปูพื้นฐานสู่การเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย สำหรับนิสิตปริญญาโท ปริญญาเอ… Read More »เปิดแล้ว !! สำหรับคอสแรก Basic Grammar 1

มุ่งมั่น..ตั้งใจ..พัฒนา..ภาษาคือกุญแจสำคัญ..สู่ประตูโลก

มุ่งมั่น..ตั้งใจ..พัฒนา..ภาษาคือกุญแจสำคัญ..สู่ประตูโลก จบแล้ว!! สำหรับ MCU 004 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ และสาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย นิสิตระดับมหาบัณฑิตต้องสอบผ่าน MCU-GET หรือเรียนในหลักสู… Read More »มุ่งมั่น..ตั้งใจ..พัฒนา..ภาษาคือกุญแจสำคัญ..สู่ประตูโลก

สถาบันภาษา งดจัดทดสอบภาษาอังกฤษรอบเดือนธันวาคม ตามที่ สถาบันภาษาได้กำหนปฏิทินการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (MCU-GET) ประจำปี ๒๕๖๑

#สถาบันภาษา งดจัดทดสอบภาษาอังกฤษรอบเดือนธันวาคม ตามที่ สถาบันภาษาได้กำหนปฏิทินการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (MCU-GET) ประจำปี ๒๕๖๑ ตลอดทุกเดือน ได้กำหนดสอบวันอาทิตย์สุดท้ายของทุกเดือน จำนวน ๑๒ เดือน (๑๒ ครั้ง) และในเดือนธันวาคม มีกำหนดสอบตรงกับ วันอาท… Read More »สถาบันภาษา งดจัดทดสอบภาษาอังกฤษรอบเดือนธันวาคม ตามที่ สถาบันภาษาได้กำหนปฏิทินการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (MCU-GET) ประจำปี ๒๕๖๑

พร้อมแล้ว !! BASIC GRAMMAR 1 โดย..ติวเตอร์โน้ต

#พร้อมแล้ว !! BASIC GRAMMAR 1 โดย..ติวเตอร์โน้ต.. “…..เราดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการศึกษาของมหาวิทยาลัย” “…..เราดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้มีขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ” BASIC GRAMMAR 1 เป็นบันไดขั้นแรก… Read More »พร้อมแล้ว !! BASIC GRAMMAR 1 โดย..ติวเตอร์โน้ต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฺ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ครั้งที่ 11

ประกาศสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ตามที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มีประกาศรับสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม … Read More »ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฺ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ครั้งที่ 11

พราะเราเข้าใจพื้นฐานทางภาษา เราจึงมุ่งพัฒนา(คุณ)อย่างต่อเนื่อง

เพราะเราเข้าใจพื้นฐานทางภาษา เราจึงมุ่งพัฒนา(คุณ)อย่างต่อเนื่อง สถาบันภาษา!! เปิดอบรม!! GRAMMAR 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น ๒๐ ชั่วโมง เรียนรู้แกรมม่าพื้นฐาน จุดเริ่มต้นของความเป็นมืออาชีพด้านภาษาอังกฤษเหนือกว่าใคร Course Description This course foc… Read More »พราะเราเข้าใจพื้นฐานทางภาษา เราจึงมุ่งพัฒนา(คุณ)อย่างต่อเนื่อง

สถาบันภาษา (ส่วนกลาง) จับมือบัณฑิตศึกษาวิทยาเขตขอนแก่น พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาโท

          สถาบันภาษา (ส่วนกลาง) จับมือบัณฑิตศึกษาวิทยาเขตขอนแก่น พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาโท          เมื่อวานนี้ (๑ พ.ย.๖๑) สถาบันภาษา (ส่วนกลาง) ร่วมกับบัณฑิตศึกษา มจร วิทยาเขตขอนแก่น พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาโท เพื่อเสริมสร้างคุณลั… Read More »สถาบันภาษา (ส่วนกลาง) จับมือบัณฑิตศึกษาวิทยาเขตขอนแก่น พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาโท