dhawara

เปิดรับสมัครแล้วจร้าาาาาาาาา!!!

  • by dhawara

  เปิดรับสมัครแล้วจร้าาาาาาาาา!!! ปลุกพลังแห่งภาษา…พัฒนาการสื่อสาร…ทำงานอย่างมืออาชีพ เรียนรู้กับเรา…เข้าใจตรงจุด…จะฉุดให้คุณเป็นมืออาชีพ!!! ชีวิตเรา..เปลี่ยนได้…

รู้ภาษาได้รู้โลกกว่าครึ่งใบ

  • by dhawara

มจร วิทยาเขตนครราชสีมา ร่วมกับ สถาบันภาษา จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกษสำหรับผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เพื่อเตรียมรวามพร้อมรับการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET วันนี้ ( ๑๖ ธ.ค.๖๑) ที่ มจร วิทยาเขตนครราชสีมา จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกษสำหรับ… Read More »รู้ภาษาได้รู้โลกกว่าครึ่งใบ

ยกมาตรฐานการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET

  • by dhawara

#ยกมาตรฐานการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET มติคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการทดสิบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ตามที่คณะทำงาน โดยมี พระราชวรมุนี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มอบหมายให้ พระมหาราชัน จตฺตปาโล ได้ศึกษาและสนับสนุนความร่ว… Read More »ยกมาตรฐานการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET

We will go international.” เราโกอินเตอร์แล้วน่ะ..รู้ยัง!

  • by dhawara

“We will go international.” เราโกอินเตอร์แล้วน่ะ..รู้ยัง!! วันนี้ (๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑) เป็นวันรียนสุดท้ายในชั่วโมงภาษาอังกฤษ และทดสอบความรู้หลังการเรียน (Final Examinatiom) สำหรับนิสิตปริญญาเอก จำนวน ๓๗ รูป/คน ประกอบด้วย สาขาวิชาพุทธบริหารการ… Read More »We will go international.” เราโกอินเตอร์แล้วน่ะ..รู้ยัง!

อนุมัติแล้ว คอร์สเรียนภาษาพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์ และนิสิต มจร.

  • by dhawara

อนุมัติแล้ว! คอร์สเรียนภาษาพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์ และนิสิต มจร เมื่อวานนี้ (๕ ต.ค.๖๑) ในการประชุมคณะกรามการประจำสถาบันภาษา โดยมี พระราชวรเมธี ,รศ.ดร. เป็นประธาน อนุมัติตามข้อเสนอการเปิดหลักคอร์สภาษาที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร อาจารย์ แล… Read More »อนุมัติแล้ว คอร์สเรียนภาษาพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์ และนิสิต มจร.

บัณฑิตวิทยาลัย จับมือ!สถาบันภาษา สอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

  • by dhawara

#บัณฑิตวิทยาลัย จับมือ!สถาบันภาษา สอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก วันนี้ (๕ ต.ค.๖๑) สถาบันภาษา ร่วมกับ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก ตามข้อบังคับมหาวิท… Read More »บัณฑิตวิทยาลัย จับมือ!สถาบันภาษา สอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

สถาบันภาษา เปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษรองรับและสนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มจร

  • by dhawara

สถาบันภาษา เปิด! หลักสูตรภาษาอังกฤษรองรับและสนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มจร นโยบายสำคัญของมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ในฐานะเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศา… Read More »สถาบันภาษา เปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษรองรับและสนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มจร

ยิ่งพัฒนาภาษาอังกฤษได้มากเท่าไร ก็ยิ่งช่วยมหาวิทยาลัย ได้มากเท่านั้น

  • by dhawara

#ยิ่งพัฒนาภาษาอังกฤษได้มากเท่าไรก็ยิ่งช่วยมหาวิทยาลัยได้มากเท่านั้น :พระราชวรมุนี, ดร.ผู้อำนวยการสถาบันภาษา “มหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาภาษาอังกฤษผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตอย่างจริงจัง สถาบันภาษา เป็นส่วนงานรับผิดชอบที่จะดำเนินการให้บรรลุตา… Read More »ยิ่งพัฒนาภาษาอังกฤษได้มากเท่าไร ก็ยิ่งช่วยมหาวิทยาลัย ได้มากเท่านั้น

การพัฒนาต้องขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง อย่าหยุดนิ่ง-พระราชวรมุนี,ดร.

  • by dhawara

“การพัฒนาต้องขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง…อย่าหยุดนิ่ง” พระราชวรมุนี,ดร.” วันนี้(26 กันยายน 2561)พระราชวรมุนี, ดร. รก.ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เป็นประธานการประชุมบุคลากรสถาบันภาษาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เปิดวิสัยทัศน์ใหม่ในศักราช 2562 เน… Read More »การพัฒนาต้องขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง อย่าหยุดนิ่ง-พระราชวรมุนี,ดร.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET

  • by dhawara

ประกาศสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ตามที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มีประกาศรับสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม … Read More »ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET