คลังภาพกิจกรรม

“พระเทพเวที,รศ.ดร. สอนภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาเอก มจร”

“เจ้าคุณพล สอนภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาเอก มจร”     เมื่อวันที่  ๒๔ ธ.ค.๖๓  ที่สถาบันภาษา พระเทพเวที,รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต อดีตผู้อำนวยการสถาบันภาษา ให้ความเมตตาแก่นิสิต มาร่วมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ MCU 005 ห้อง… Read More »“พระเทพเวที,รศ.ดร. สอนภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาเอก มจร”

การประชุมสัมมนา “แนวทางและวิธีการดำเนินการประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี”

การประชุมสัมมนา “แนวทางและวิธีการดำเนินการประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี      เมื่อวันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานอธิการบดี มจรวังน้อย โดยมี พระสุวรรณเมธาภรณ์ ,ผศ.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานคณะกรรมการประ… Read More »การประชุมสัมมนา “แนวทางและวิธีการดำเนินการประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี”

“ผอ.สถาบันภาษา ต้อนรับนักศึกษาฝึกงาน”

“ผอ.สถาบันภาษา ต้อนรับนักศึกษาฝึกงาน” วันนี้ (๓ พ.ย.๖๓) ที่ห้องสมุดวิชพาร์ค สถาบันภาษา พระมหาสุระศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร.ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ต้อนรับนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เข้าฝึกงานในสังกัดส่วนวิชาการ สถาบันภาษา นักศึกษาทั้ง ๔ ท่า… Read More »“ผอ.สถาบันภาษา ต้อนรับนักศึกษาฝึกงาน”

“นิสิต ‘สามเณร’ มจร โคราช สุดเจ๋ง สอบภาษาอังกฤษทุบคะแนนสูงสุด”

“นิสิต ‘สามเณร’ มจร โคราช สุดเจ๋ง สอบภาษาอังกฤษทุบคะแนนสูงสุด” เมื่อวันที่ ๑ – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา สถาบันภาษา มจร ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตนครราขสีมา จัดการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ตามประกาศมหาวิยาลัยฯ เรื่อง มาตรฐานภาษาอังกฤษ… Read More »“นิสิต ‘สามเณร’ มจร โคราช สุดเจ๋ง สอบภาษาอังกฤษทุบคะแนนสูงสุด”

“สอบ MCU-GET  สำหรับนิสิตปริญญาตรี มจร วิทยาเขตนครราชสีมา”

“สอบ MCU-GET  สำหรับนิสิตปริญญาตรี มจร วิทยาเขตนครราชสีมา”       เมื่อวันที่  ๒ ส.ค.๖๓  สถาบันภาษา จัดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET เป็นวันที่ ๒ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี กลุ่มที่ ๒ มจร วิทยาเขตนครราชสีมา มีนิสิตเข้าสอบทั้งสิ้น จำนวน ๑๐๐ รูป/คน โดยมี พระครูส… Read More »“สอบ MCU-GET  สำหรับนิสิตปริญญาตรี มจร วิทยาเขตนครราชสีมา”

“สถาบันภาษา ร่วมกับ วิทยาเขตนครราชสีมา จัดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี”

“สถาบันภาษา ร่วมกับ วิทยาเขตนครราชสีมา จัดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี”      วันนี้ (๑ ส.ค.๖๓) สถาบันภาษา ร่วมกับ วิทยาเขตนครราชสีมา จัดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ และ ๔ ชุดที่ ๑ ทุกสาขาวิชา จำนวน ๑๐… Read More »“สถาบันภาษา ร่วมกับ วิทยาเขตนครราชสีมา จัดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี”

‘มจร วข.นครราชสีมา พร้อมสอบ MCU-GET’

‘มจร วข.นครราชสีมา พร้อมสอบ MCU-GET’       สถาบันภาษา ร่วมกับ วิทยาเขตนครราขสีมา จัดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี (ตามบันทึกข้อความที่ อว ๘๐๓๖/๗๓ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ขอความอนุเคราะห์จัดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อการขอให้มีจัดภา… Read More »‘มจร วข.นครราชสีมา พร้อมสอบ MCU-GET’

สุดยอด! ปริญญาตรี มจร วัดไร่ขิง สอบภาษาอังกฤษ MCU-GET คะแนนสูงสุด’

สุดยอด! ปริญญาตรี มจร วัดไร่ขิง สอบภาษาอังกฤษ MCU-GET คะแนนสูงสุด’     เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค.๖๓ สถาบันภาษา ร่วมกับ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี (วัดไร่ขิง) จัดการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ และ ปีที่ ๔ จ… Read More »สุดยอด! ปริญญาตรี มจร วัดไร่ขิง สอบภาษาอังกฤษ MCU-GET คะแนนสูงสุด’

‘ทึ่ง! น้องหมูแฮม สาวน้อยวัยใสหัวใจธรรมะ สอบภาษาอังกฤษ MCU-GET มจร’

‘ทึ่ง! น้องหมูแฮม สาวน้อยวัยใสหัวใจธรรมะ สอบภาษาอังกฤษ MCU-GET มจร’      ตามที่ปรากฎว่าวันนี้ (๒๖ ก.ค.๖๓) สถาบันภาษา ได้มีการจัดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำเดือนกรกฎาคม ตามตารางสอบประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ โซน C ชั้น ๑ อาคาร… Read More »‘ทึ่ง! น้องหมูแฮม สาวน้อยวัยใสหัวใจธรรมะ สอบภาษาอังกฤษ MCU-GET มจร’

‘สถาบันภาษา จัดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓’

‘สถาบันภาษา จัดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓’      วันนี้ (๒๖ ก.ค.๖๓) สถาบันภาษา ได้มีการจัดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำเดือนกรกฎาคม ตามตารางสอบประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ โซน C ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย พระนครศรีอยุ… Read More »‘สถาบันภาษา จัดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓’